TLK gydymas su kompensacija

TLK gydymas su kompensacija

 

 • Esame sudarę sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK).

 • Teritorinės ligonių kasos (TLK) disponuoja Valstybinės ligonių kasos (VLK) perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų dalimi, kurią nustatyta tvarka naudoja išlaidoms už gydymo paslaugas apmokėti.

 • Mūsų klinikoje ligonių kasos, PSDF biudžeto lėšomis, apdraustiesiems apmoka dantų protezavimo paslaugas.

 • Svarbu! PSDF biudžeto lėšomis nėra kompensuojamos glaudžiai susijusios paslaugos, medžiagos.

 

Dantų protezavimo paslaugų teikimas bei išlaidų kompensavimas

Nuo 2022 m. sausio 1d. keitėsi PSDF kompensacijos tvarka dėl dantų protezavimo:

1.  Nebelieko asmenų, laukiančių protezavimo paslaugų, eilės (galioja ir pensininkams, ir neįgaliesiems, ir vaikams, ir onkologiniams ligoniams).

2. Norėdami gauti dantų protezavimo paslaugas, asmenys turi kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios yra prirašyti (gydymo įstaiga turi būti sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK). Konsultacijos metu tos įstaigos gydytojas odontologas (arba retesniais ir sudėtingesniais atvejais gydytojų konsiliumas), nustatęs teisę ir dantų protezavimo pagrįstumą bei įvertinęs dantų būklę, protezuojamus dantis ir tai, kad burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti turi suvesti duomenis į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI) bei asmenį tą pačią dieną užregistruoti Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje (EVIS DP).
Visi duomenys tvarkomi ir registruojami elektroniniu būdu vietoje, o asmuo papildomai jokių prašymų gydymo įstaigai ar TLK rašyti ir teikti neturi. Konsultacijos metu asmuo iš karto informuojamas apie teisės gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas įgijimą arba neįgijimą. Įstaiga privalo išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą (laišką).

3. Asmuo, turintis teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas ir užregistruotas EVIS DP, gali kreiptis į UAB Viktorijos ir Haroldo Grybų odontologijos kliniką, kuri dėl dantų protezavimo paslaugų yra sudariusi sutartį su TLK. Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidas apmokės TLK tiesiogiai UAB Viktorijos ir Haroldo Grybų odontologijos klinikai.

Dantų protezavimo paslaugos turės būti suteiktos per 3 metus nuo šios teisės įgijimo – asmens užregistravimo EVIS DP posistemyje. Pakartotinai kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas pacientas galės gauti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

4. Taigi nebelieka poreikio ir galimybės pacientams atidėti paslaugų gavimą, UAB Viktorijos ir Haroldo Grybų odontologijos klinikos gydytojai galės iškarto pradėti gydymą. Pacientui neturėjusiam galimybės gauti dantų protezavimo paslaugas per 3 metus, po išbraukimo reikės pakartotinai atlikti prieš tai aprašytą registracijos procesą.

5. Kompensacijos dydžiai ir sąlygos (2022-12-06 atnaujinta):

Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;

 • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;

 • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys;

 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

 

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 

 • Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:
 1. kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 670,39 Eur;
 2. kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 670,39 Eur;
 3. kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio – iki 2062,70 Eur (nustato konsiliumas);

 

 • Vaikams:
 1. kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius apsauginius metalinius vainikėlius – iki 342,13 Eur;
 2. kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 2062,70 Eur (nustato konsiliumas);

 

 • Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos:
 1. po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 670,39 Eur;
 2. atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 2062,70 Eur (nustato konsiliumas).